Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Podjetništvo

PRODAJA BLAGA NA PREMIČNIH STOJNICAH

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah na javnih površinah v občini mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Za prodajo blaga na premičnih stojnicah se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

Pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko zahteva storitev:
Vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah lahko vloži prodajalec ali organizator oziroma organizatorka prireditve za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

Krajevna pristojnost:

Storitev se izvaja za občanke in občane občine

Pristojni organ:

Občinska uprava občine

Možni načini oddaje zahteve:

Po pošti ali osebno pri občinski upravi

Takse in drugi stroški:

Taksa znaša 22,60 EUR.

Pravna podlaga:

Zakon o trgovini /ZT-1/

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor