Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi  15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016), je Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 7. redni seji, dne 25. 9. 2019, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V UPRAVLJANJU KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. V  OBČINI CERKVENJAK

 

1. člen

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v Občini Cerkvenjak številka: 357-03/2009 z dne 29. 5. 2019, se spremeni tako, da se cena opravljenih storitev in cena omrežnine, začne uporabljati z dnem 1. 11. 2019.

 

2. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 357-03/2009

Datum: 25. 9. 2019

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor