Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 66. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)

 

RAZPISUJEM

REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE

 

1.   Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Holmec, Leše in Šentanel se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

2.   Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 03. september 2018.

 

3.   Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Prevalje.

 

Številka: 041-0001/2018

Datum: 2. 8. 2018

 

 

Občina Prevalje

 

Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor