Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi  30. člena Statuta Občine Gorje (Ur. list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), izdajam

 

POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI GORJE

 

1.    člen

V 10. členu Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32/2012 z dne 4.5.2012, se v  5. odstavku začetnega stavka za številko 1, doda številka 3., ki je bila pomotoma izpuščena, tako da se le ta pravilno glasi: »Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka 5. člena ….«.

2.    člen

Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 9000-1/2012-8

Datum: 19.3.2013

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor