Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

032-24/2011-7-(41/24)

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občina Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občina Kranj

Zakonska podlaga:

49. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 18. ter 75. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, številka 33/2007) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB, 65/08. 69/08 - ZTFI-A. 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občina Kranj

Datum:

09.01.2015

Priloge:

priloga
Vabilo na sejo: Vabilo na 3. sejo Sveta Mestne občina Kranj

Besedilo:

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor