Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrovnik
Obvezna razlaga besedila zadnje povedi prvega odstavka 27. člena in besedila prvega odstavka 53. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/13 in 1/14)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrovnik
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora DO 1 (Turistično območje ob Bukovniškem jezeru)
Obvezna razlaga besedila drugega odstavka točke a) 42. in 43. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/13 in 1/14)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik
Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Dobrovnik, ki ga ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti Občine Dobrovnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor