Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Poslovna forenzika 2019

 

Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

 

Portal Lex localis

Poslovna forenzika 2019 – z raznolikimi temami za javni sektor, tudi lokalno samoupravo in občine

 

Letošnja že 3. Poslovna forenzika bo 18. in 19septembra 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V ospredju zanimanja bodo med drugim:

– nenamenska poraba javnih sredstev;

– preprečevanje prevar,

– nekoruptivno financiranje javnega sektorja,

– prevare pri obračunavanju in vrednotenju neopredmetenih sredstev,

– sledenje nedovoljenim transakcijam,

– neustrezne slabitve kot sredstvo za izvrševanje kaznivih dejanj,

– novosti na področju pranja denarja in financiranja terorizma.

 

Več informacij, program in prijave na http://www.poslovna-forenzika.si, za dodatne informacije pišite na bostjan.koritnik@revija-pravnik.si ali pokličite na 031 859 975.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Po posvetovanju s predsednikom Republike Slovenije g. Borutom Pahorjem, predsednikom Državnega sveta RS g. Alojzom Kovšco ter predsednikom Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandrom Jevšekom, predsednikom Združenja občin Slovenije g. Robertom Smerdeljem in predsednikom Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorjem Macedoni z dne 13. maja 2019 je bila, na podlagi poziva predsednika Državnega sveta RS ter sklepa predsedstva Skupnosti občin Slovenije in sklepa predsedstva Združenja mestnih občin Slovenije osnovana skupina strokovnjakinj in stokovnjakov s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja pod vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika, z nalogo priprave predlogov pokrajinske zakonodaje, na podlagi katere bodo predsedniki v mesecu oktobru 2019 opravili razpravo o ustanovitvi pokrajin v Republiki Sloveniji.

 

Cilj projekta je ustanovitev pokrajin z namenom uvedbe učinkovitega in preglednega upravljanja za zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo ter zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja.

 

Več o projektu na: www.pokrajine.si

 

 

 

Pregled pristojnosti slovenskih občin:

 

Družinski zakonik /DZ/

Energetski zakon /EZ-1/

Zakon o državnem tožilstvu /ZDT-1/

Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/

Zakon o gasilstvu /ZGas/

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Zakon o letalstvu /ZLet/

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin /ZMVN-1/

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/

Zakon o nalogah in pooblastilih policije /ZNPPol/

Zakon o organiziranosti in delu v policiji /ZODPol/

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev /ZUPJS/

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Zakon o voznikih /ZVoz-1/

Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor