Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Pravne fakultete Ljubljana

 

Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Sistem javne uprave

 

Avtorji:
prof. dr. Boštjan Brezovnik
prof. dr. Gorazd Trpin
prof. dr. Senko Pličanič

 

Založnik:

Pravna fakulteta Ljubljana

 

Izdajatelj (prodaja):

Knjigarna Pravna - Litteralis d.o.o.


 

Po posvetovanju s predsednikom Republike Slovenije g. Borutom Pahorjem, predsednikom Državnega sveta RS g. Alojzom Kovšco ter predsednikom Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandrom Jevšekom, predsednikom Združenja občin Slovenije g. Robertom Smerdeljem in predsednikom Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorjem Macedoni z dne 13. maja 2019 je bila, na podlagi poziva predsednika Državnega sveta RS ter sklepa predsedstva Skupnosti občin Slovenije in sklepa predsedstva Združenja mestnih občin Slovenije osnovana skupina strokovnjakinj in stokovnjakov s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja pod vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika, z nalogo priprave predlogov pokrajinske zakonodaje, na podlagi katere bodo predsedniki v mesecu oktobru 2019 opravili razpravo o ustanovitvi pokrajin v Republiki Sloveniji.

 

Cilj projekta je ustanovitev pokrajin z namenom uvedbe učinkovitega in preglednega upravljanja za zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo ter zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja.

 

Več o projektu na: www.pokrajine.si

 

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov po z obrazložitvami po členih:

 

Letni program za kulturo (9., 14. člen ZUJIK)

Odlok o ustanovitvi javnega sklada za kulturo (9., 22. člen ZUJIK)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture (26. člen ZUJIK)

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda na področju kulture (36. člen ZUJIK)

Sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda na področju kulture (37. člen ZUJIK)

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda na področju kulture (38. člen ZUJIK)

Sklep o imenovanju predstavnikov občine v svet javnega zavoda na področju kulture (42. člen ZUJIK)

Sklep o pobudi za ugotovitev javnega interesa države (67. člen ZUJIK)

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za delovanje državnega javnega zavoda za kulturo, ki deluje na območju občine (68. člen ZUJIK)

Sklep o nepremičninah in opremi, ki so namenjene kulturi (70. člen ZUJIK)

Sklep o javnem razpisu za uporabo javne infrastrukture na področju kulture (74. člen ZUJIK)

Sklep o neodplačnem prenosu javne kulturne infrastrukture na drugo osebo javnega prava ali ustanovo (77. člen ZUJIK)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor