Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili

 

Avtorji:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Franjo Mlinarič

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

V reviji Lex localis - Journal of Local Self-Government, letnik 15, številka 4, Oktober 2017 lahko preberete naslednje prispevke:

 

Preferential Voting: Definition and Classification (Jurij Toplak)

Adaptive Public Administration. Managerial and Evaluation Instruments (Ani Matei, Corina Georgiana Antonovici, Carmen Savulescu)

Affect Citizens’ Satisfaction with Councillors? (Bas Denters)

The Efficiency of Fiscal Equalization. The Case Study of Municipalities in Poland (Sławomira Kańduła)

The Importance of Social Media from the Wine Marketing Perspective (Tina Tomažič)

Comparative Analysis of the Changing Tax Legislation in Slovenia and Selected Countries (Vesna Štager, Stanko Čokelc, Maruša Fras Vengušt)

The International Cooperation of Businesses in order to Improve Local Public Services (Leyla Angélica Sandoval Hamón, Fernando Casani)

Measuring Local Government Transparency. Influence of Political Sign in Multidimensional Analysis (Juan Carlos Garrido-Rodríguez, José Luis Zafra-Gómez, Antonio Manuel López-Hernández)

 

več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o cestah /ZCes-1/:

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini (z razpisno dokumentacijo) (16. člen ZCes-1, 36. člen ZGJS):

Komisija:

Izjava člana komisije; • Sklep o imenovanju komisije

Javni razpis:

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini ...

I. faza:

Vsebina razpisne dokumentacije; • Povabilo k oddaji vloge; • Navodilo za izdelavo vloge; • Vloga za pridobitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini ...; • Izjava, da ne nastopamo s podizvajalci; • Podatki o podizvajalcih; • Soglasje podizvajalca; • Pooblastilo koncedentu za neposredna plačila; • Izjava ponudnika o sprejemu razpisnih pogojev; • Izjava ponudnika za pridobitev osebnih podatkov; • Izjava ponudnika o registraciji dejavnosti; • Izjava ponudnika o sposobnosti za opravljanje dejavnosti; • Izjava, da ne obstajajo izključitveni razlogi; • Potrdilo AJPES (npr. S-BON-1/P); • Izjava o kadrovskih zmogljivostih; • Izjava o zagotavljanju tehnične opreme; • Izjava o zagotavljanju interventne službe in organiziranosti ter usposobljenosti za delo pod prometom; • Podatki o referenčnem delu; • Referenčno potrdilo ponudnika; • Izjava o višini prometa; • Ponudba s predračunom in cenikom v tiskani obliki; • Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe; • Bančna garancija z izjavo banke; • Ovojnica

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor