Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Pristojnosti in naloge slovenskih občin:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine): deveta spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtor:

prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

 

Zadnji dodani pregledi pristojnosti in nalog slovenskih občin:

 

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture /ZEDRZ/

Zakon o financiranju občin /ZFO-1/

Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/

Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/

Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/

Zakon o nevladnih organizacijah /ZNOrg/

Zakon o ohranjanju narave /ZON/

Zakon o spodbujanju investicij /ZSInv/

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Zakon o vrtcih /ZVrt/

Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-1/

Zakon o železniškem prometu /ZZelP/

Zakon o zaščiti prič /ZZPrič/

 

Več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o financiranju občin /ZFO-1/:

Odlok o občinskih taksah (9. člen ZFO-1)

Odločba o obveznosti plačila in odmeri občinske takse (9. člen ZFO-1)

Odločba o oprostitvi plačila občinske takse (9. člen ZFO-1)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor