Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Pravne fakultete Ljubljana

 

Vabilo na dneve javnega prava:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Sistem javne uprave

 

Avtorji:
prof. dr. Boštjan Brezovnik
prof. dr. Gorazd Trpin
prof. dr. Senko Pličanič

 

Založnik:

Pravna fakulteta Ljubljana

 

Izdajatelj (prodaja):

Knjigarna Pravna - Litteralis d.o.o.


 

Vabimo vas na Dneve javnega prava 2019, ki jih organizira Inštitut za javno upravo s soorganizatorji 12. in 13. junija 2019. Na dnevih bodo predstavljeni prispevki po naslednjih tematskih sklopih:

 

1. dan:

Aktualna vprašanja upravnega postopka (vodja: dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Aktualna vprašanja varstva osebnih podatkov (vodja: Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec)

Spodbujanje investicij v občinah (vodja: dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor)

Reforma volilne zakonodaje (vodja: dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Ljubljana)

 

2. dan:

Nova zakonska ureditev koncesije (vodja: dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Ljubljana)

Aktualna vprašanja urejanja prostora (vodja: dr. Senko Pličanič, Pravna fakulteta Ljubljana)

Pravni okvir plačilnih storitev in konkurenčnost slovenskih finančnih institucij (vodja: Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združeja bank Slovenije - GIZ)

Okrogla miza: Od sistema ravnanja z odpadki do odgovornosti proizvajalca za "celoten življenjski cikel njegovega proizvoda" (vodja: dr. Senko Pličanič, Pravna fakulteta Ljubljana)

 

Več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov po z obrazložitvami po členih:

 

Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoči družini na domu (43. člen ZSV)

Sklep o imenovanju predstavnika občine v svet centra za socialno delo (55. člen ZSV)

Sklep o imenovanju predstavnikov občine v svet doma za starejše (55. člen ZSV)

Sklep o mnenju k imenovanju direktorja javnega socialnovarstvenega zavoda (56. člen ZSV)

Sklep o mnenju k razrešitvi direktorja javnega socialnovarstvenega zavoda (56. člen ZSV)

Sklep o soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu (101. člen ZSV)

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju občine (43. člen, 40. člen ZLD-1)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v občini (koncesijski akt) (42. člen ZLD-1)

Sklep o imenovanju tričlanske komisije za izbiro koncesionarja (44. člen ZLD-1)

Odločba o izbiri koncesionarja (44.e člen ZZDej)

Odločba o odvzemu koncesije (44.j člen ZZDej)

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene služb na primarni ravni (44.b člen ZZDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor