Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Grajska ulica 7 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Založba Lex localis

 

Ne spreglejte:

 

Portal Lex localis

Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine): četrta spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

Objavljeni predpisi s področja pristojnosti slovenskih občin:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja /ZVO-1l/

 

več informacij

 

Predpisi s področja dela lokalne samouprave v javni obravnavi:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (objavljen 8.4.2016)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (objavljen 8.4.2016)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (objavljen 22.3.2016)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (objavljena 22.3.2016)

Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč (objavljen 22.3.2016)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (objavljen 21.3.2016)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (objavljen 14.3.2016)

Zakon o lekarniški dejavnosti (objavljen 8.3.2016)

 

več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

Odlok o načinu oravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini (149. člen ZVO-1, 3., 7. člen ZGJS)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini (149. člen ZVO-1, 32. člen ZGJS)

Javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (z razpisno dokumentaijo) (149. člen ZVO-1, 36. člen ZGJS)

Pogodba o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini (149. člen ZVO-1, 39. člen ZGJS)

Pogodba o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini (z javnim podjetjem, javnim gospodarskim zavodom) (149. člen ZVO-1)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2014 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor