Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Obvezna razlaga tretjega odstavka 94. člena, 60. člena in Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale
Obvezna razlaga tretjega odstavka 94. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žetale, prve spremembe in dopolnitve
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Žetale
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Žetale - Novi
Sklep o izvaljanju prostorsko izvedbenega akta
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žetale
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor