Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o razveljavitvi Odloka o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Trnovska vas
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas
Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Trnovska vas
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas
Odlok o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju občine Trnovska vas
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor