Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –5
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –4
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3
Odlok o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
Sklep o določitvi površin, kjer se plačuje parkirnina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
Odlok o poimenovanju ulice na območju naselja Bled
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin , kjer se plačuje parkirnina
Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
Odlok o spremembah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu
Odlok o prevozih v cestnem prometu
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Odlok o občinskih cestah
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor