Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
Pravilnik o merilih in kriterijih za določanje višine priključnine za priključitev na vodovodno omrežje
Odlok o spremembi odloka o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka
Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o razveljavitvi odloka o obveznem prispevku uporabnikov komunalnih storitev s področja vodooskrbe in odvajanje atmosferskih in fekalnih voda za sofinanciranje primarnega omrežja vodovoda, kanalizacija in čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor