Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komenda
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2019
Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2018
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2017
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2016
Javni razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2016/2017
Javni razpis za podelitev koncecije za opravljanje javne službe na področju fizioterapije
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2016
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in ustanovitev služnosti
2. javno zbiranje ponudb za prodajo plinovodnega omrežja in ustanovitev služnosti v 1. fazi poslovne cone Komenda
Javno zbiranje ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in ustanovitev služnosti
Javno zbiranje ponudb za prodajo plinovodnega omrežja in ustanovitev služnosti v 1. fazi poslovne cone Komenda
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2015/2016
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini komenda za leto 2015
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za leto 2014
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2015
Objava za podaljšanje javnih razpisov za dodeljevanje iz proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komenda v letu 2014, ki so bili objavljeni na spletni strani Občine Komenda dne 28.3.2014
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani komenda za šolsko leto 2014/2015
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini komenda za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2014
Javni razpis za občinska priznanj na področju športa b občini Komenda za leto 2013
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2014
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Komenda
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2013
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za leto 2012
Razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v občini Komenda v letu 2012
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2012/2013
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2012
Razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v občini Komenda za leto 2012
Obvestilo o javnih razpisih
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2012
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2012
Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Komenda za leto 2012
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za leto 2011
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2012
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2010
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2011
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2010/2011
Obvestilo o javnih razpisih
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2011
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za leto 2010
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2010/2011
Obvestilo da so na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za leto 2009
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2010
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2009
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2009/20010
Razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v občini Komenda za leto 2009
Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda
Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2009
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2009
Razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v občini Komenda
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Komenda za leto 2009 - prijavni obrazec
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Komenda za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2009
Javni razpis za financiranje humanitarnih programov za leto 2009 - razpisna dokumentacija
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2009
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za 2009
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2008
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2008/2009
Javno zbiranje ponudb za prodajo finančnega premoženja
Razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v občini Komenda v letu 2008
Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2008
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2008
Razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v občini Komenda za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Komenda za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2008
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda za leto 2007
Javni razpis za občinska priznanja za leto 2008
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2007
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2007
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2007
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2007
Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2007/2008
Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Komenda
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v občini Komenda za leto 2007
Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v občini Komenda v letu 2007
Javni razpis za dodelitev posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komrnda v letu 2007
Javni razpis za dodelitev posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Komenda za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Komenda za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini komenda za leto 2007
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Komenda zas leto 2006
Javni razpis za občinska priznanja 2007
Razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2006
Ponovni javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje zimske službe na območju Občine Komenda
Ponovni javni razpis za izbiro koncesionarja za urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Komenda
Popravek v javnem razpisu za izbiro koncesionarja za urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Komenda
Javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje zimske službe na območju Občine Komenda
Javni razpis za izbiro koncesionarja za urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Komenda
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem pisnih ponudb
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor